parafia Świętej Katarzyny Goleniów

 

Wydarzenia spotkania zaproszenia modlitwy

Nagranie z ostatniej - październikowej konferencji z zakresu duchowości chrześcijańskiej pt. "Umięjętność poznania i patrzenia" wygłoszonej w Niewiadowie przez ks. Tomasza Pietrzaka TChr.
Kolejna konferencja odbędzie się 22 listopada o godz. 16.00 w Niewiadowie.
Prelegentem będzie pani Monika Gajda.Temat: "O modlitwie". Zaraz po konferencji o godz. 17.00 msza święta niedzielna. Zapraszamy!

Warto zauważyć fakt, że w lokalnej prasie powiatowej pojawiają się informacje z życia parafii. Jednak na największą uwagę i szacunek zasługuje drukowanie Liturgii Słowa
z kolejnej niedzieli. Niech Słowo Boga, które Ciałem się stało w naszej codzienności - podobnie jak chleb powszedni, będzie pokarmem dostępnym dla wszystkich. Żeby tak było - trzeba naszego zaangażowania: już wydrukowano, teraz przeczytać i żyć tym, co Objawione. To dobra Droga. Nikt się na Niej nie zachwieje: ani jednostkowo, ani społecznie.