parafia Świętej Katarzyny Goleniów

 

W lipcu i sierpniu msze święte w niedziele o godzinach:
7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 20.00.

 

PRAWY ZAMIESZKA W DOMU TWOIM, PANIE.

Kto będzie przebywał w Twym przybytku, Panie, 
kto zamieszka na Twojej świętej górze?
Ten, który postępuje bez skazy, działa sprawiedliwie, 
a mówi prawdę w swoim sercu 
i nie rzuca oszczerstw swym językiem; 
ten, który nie czyni bliźniemu nic złego 
i nie ubliża swemu sąsiadowi; 
kto złoczyńcę uważa za godnego wzgardy, 
a szanuje tego, kto się boi Pana; 
ten, kto dotrzyma, choć przysiągł ze swoim uszczerbkiem; 
ten, kto nie daje swoich pieniędzy na lichwę 
i nie da się przekupić przeciw niewinnemu. 
Kto tak postępuje, nigdy się nie zachwieje.

Ogłoszenia dla Liturgicznej Służby Ołtarza